TEMA 2: A REVOLUCIÓN FRANCESA. AS OLEADAS REVOLUCIONARIAS DO SÉCULO XIX

1.Os factores/causas da revolución francesa

- O malestar ou descontento da burguesía: A burguesía, enriquecida polo comercio e a expansión económica do XVIII, amósase descontenta pola marxinación política, xa que só os privilexiados podían posuír os cargos e gozar de prestixio social. Animada polas ideas da Ilustración e da revolución americana, a burguesía aspiraba a poñerlle fin ao Absolutismo e a todo o sistema do Antigo Réxime.
- A crise financieira: ésta debíase aos elevados gastos do Estado e da corte. A solución pasaba por unha reforma fiscal que obrigaría á nobreza a pagar impostos. Isto remataría cos privilexios da nobreza, de ahí o descontento social deste grupo nos anos anteriores á revolución de 1789.
- As periódicas crises de subsistencias que se viñan sucedendo e que provocaban  a suba dos prezos dos alimentos básicos. Esta situación afectaba ás clases populares principalmente, de ahí o descontento e as revoltas.

2.O comezo da revolución: 1789

- A revolta dos privilexiados: Ante a crise xeralizada, o monarca ve que a solución está nunha reforma fiscal que obrigase aos nobres a pagar impostos. Era a única solución á bancarrota. Ante isto inician unha revolta  e esixen  a Luis XVI que convoque aos Estados Xerais, institución que podía decidir sobre os impostos.
- A revolta dos deputados do Terceiro Estado: Os Estados Xerais reuníronse en Versalles presididos polo rei e formados por representantes da nobreza, do clero e do Terceiro Estado (burguesía e clases populares). O voto, tradicionalmente era por estamento, desta forma eran dous votos (nobreza e clero) en contra dos novos impostos e un (Terceiro Estado) a favor do novo imposto para os privilexiados. O Terceiro Estado, vendo que son maioría pide o voto por persoa. O día 20 de Xuño de 1789, o Terceiro Estado, na Sala do Xogo da Pelota dun pavillón de París, chegan o acordo de constituirse en Asamblea Nacional (representantes da Nación) e comprométense a elaborar unha Constitución, un texto que reflectise a vontade dos franceses.
- A revolta das clases populares: O pobo de París apoiou con revoltas aos deputados do Terceiro Estado e asaltaron a Bastilla o 14 de xullo de 1789 co fin de tomar as armas e comezar a revolución
- As revoltas antiseñoriais no campo: Os campesiños atacaron no campo as residencias dos nobres destruíndo moitos documentos señoriais.

Ante esta radicalización popular, o 4 de agosto de 1789,   a Asamblea Nacional decretou a abolición dos privilexios feudais e promulgou a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán.
 
3.Etapas da Revolución francesa

Tras estes feitos (revoltas, creación dunha Asamblea...), iniciouse o proceso de transformar Francia nun sistema liberal. Foi un proceso moi longo xa que os diferentes grupos sociais diferían nos seus intereses. As etapas son:
    
a) A monarquía constitucional (1789- 1792)
        b) A república democrática (1792- 1794)
        c) A república burguesa (1794- 1799)

3.1 A monarquía constitucional (1789- 1792). A burguesía no poder

a) As reformas

O rei e a nobreza aceptaron a nova situación e a Asamblea Nacional inicia un proceso de reformas para converter a Francia nunha monarquía parlamentaria (o rei ten limitado o seu poder por un Parlamento, representante do pobo). As reformas desta etapa son:

- Promúlgase unha Constitución en 1791, nela declárase a división de poderes, a soberanía nacional e a igualdade civil dos cidadáns, aínda que o rei reservábase o dereito de veto e o sufraxio censitario. É unha Constitución burguesa
- Na Asamblea Lexislativa elaboráronse leis a favor da igualdade cidadá, prohibindo a tortura,   obrigando os nobles a pagar impostos, a abolición dos gremios...
- Créase a Garda Nacional, un novo exército para defender as medidas acadadas pola revolución
- Expropiáronse os bens propiedade da Igrexa que pasan a ser bens nacionais (Desamortización), e  vendidos a particulares
- Separación da Igrexa e o Estado (Constitución civil do clero)

b) As opcións políticas

- Absolutistas ou realistas: En contra do novo réxime, queren recuperar os seus privilexios e os seus bens. Son a  nobreza e o clero
- Constitucionalistas: A favor das reformas políticas que lle conceden  poder político e económico (liberdade de comercio). 
- Republicanos: A favor de reformas mais radicais, por exemplo o sufraxio universal e non censitario e a defensa dun sistema republicano. Son os xirondinos (mais moderados),  os xacobinos (mais radicales) e os cordeliers (os mais extremistas). Os  grupos mais radicais contaban co apoio das clases populares e os sans culottes (milicias populares de París).

c) O fracaso da monarquía constitucional

¿Cal foi a posición da monarquía nestes inicios da revolución?  De resignación e de medo, de ahí  que en xuño de 1791 a familia real intenta fuxir de París; é a chamada “Fuga de Varennes”. Os revolucionarios devolveron ao rei á capital, éste estaría vixiado constantemente.
Os monarcas absolutistas europeos decidiron axudar a Luis XVI de Francia, de feito, o exército de Austria chega ás portas de París. Ésta situación fixo que os sans culottes meteran preso ao rei e proclamaran a República en 1792.

3.2. A República Democrática (1792- 1794). Os radicais no poder

a) A Convención  Xirondina

A República quedou en mans dos xirondinos, éstes elixiron por sufraxio universal aos seus representantes na Convención nacional. Levouse a cabo un xuízo contra os reis e foron executados na guillotina. Isto deu lugar a: 
- alianza das monarquías europeas que formaron unha coalición contra a Francia revolucionaria invadindo o país cos seus exércitos
- a revoltas  contrarrevolucionarias en toda Francia

b) A Convención Xacobina

O caos fixo que os xacobinos se fixeran co poder desfacéndose, co seu propio exército, de todos os adversarios políticos,  castigando a prisión ou a morte a todos os sospeitosos de ser contrarrevolucionarios (O Terror). Os xacobinos levaron a cabo  as seguintes reformas:
- Unha nova Constitución (1793) baseada na democracia; isto é soberanía popular, sufraxio universal directo e dereito á igualdade social. O poder executivo quedou en mans do chamado Comité de Salvación Pública que concentrou todo o poder en mans de Robespierre   
- As reformas sociais como o control de precios e salarios (Lei de maximum), a distribución dos bens dos contrarrevolucionarios entre os indixentes, a venda das terras do clero en pequenos lotes e o peche das igrexas establecéndose o culto á razón e un novo calendario.

O goberno ditatorial dos xacobinos provocou a oposición de gran parte da poboación; por iso a burguesía volve a tomar o poder mediante o golpe de Termidor en 1794, sendo executados Robespierre e os seus seguidores

3.3 A República Burguesa (1794-1799). A burguesía de novo no poder

A burguesía toma novamente o poder. É unha burguesía conservadora, que leva a  cabo as seguintes reformas:
- Nova Constitución (1795) que lle outorgaba o executivo a un goberno colexiado (Directorio), restablecía o sufraxio censitario, o poder lexislativo era confiado a duas cámaras no Parlamento (Consello dos Cincocentos e Consello de Anciáns)
- Anulación de todas as medidas dos xacobinos, derogando a Constitución de 1793
- Persecución dos xacobinos e política de retorno dos exiliados polo Terror
- Gran exército nacional que defendía a nova orde burguesa e aseguraba a defensa nacional contra os absolutistas europeos

En 1799, o xeneral Napoleón Bonaparte protagonizou un golpe de estado que pon fin a esta etapa.

4. O Imperio Napoleónico

Napoleón quere levar a cabo todos os logros burgueses da Revolución Francesa, afastándose dos absolutistas e dos radicais. Co seu golpe desaparece o Directorio e pásase ao sistema de Consulado, Napoleón é cónsul e proclámase emperador en 1804.

Napoleón pretende levar os principios revolucionarios a toda a Europa que se atopaba no Absolutismo. Para iso conquista prácticamente toda Europa por medio dun gran exército. Napoleón colocou no trono aos seus familiares o aos xenerais do seu exército. Por exemplo, no trono de España colocou ao seu irmán, José Bonaparte.

En todos os países conquistados impuxéronse as ideas da revolución: a supresión dos privilexios, a  supresión dos impostos nobiliarios (décimo, usos señoriais),  liberdade e a igualdade, a liberdade económica e a  liberdade relixiosa

Os exércitos de Napoleón impuxéronse en todos os países de Europa, isto xenerou:

uns sentimentos nacionais contra Francia, dando lugar a levantamentos contra Napoleón (España, 1808)
A unión dos absolutistas europeos contra Napoleón, que foi derrotado en Waterloo en 1814.  Era o fin dun gran Imperio

5. A Europa da Restauración

a) O Congreso de Viena (1815)

Coa derrota de Napoleón, impóñense de novo os estados absolutistas en Europa. No Congreso de Viena de 1815:
as grandes potencias; Rusia, Reino Unido, Prusia e Austria;  remodelaron o mapa europeo repartíndose o antiguo Imperio de Napoleón
Francia foi reducida as suas antigas fronteiras e vixiada pola Santa Alianza, un tratado de axuda mutua entre os monarcas europeos ante calquera ameaza revolucionaria liberal 
Para manter o Absolutismo ideouse un sistema de congresos periódicos

b) Liberalismo e Nacionalismo

O Liberalismo político é un sistema  no que: 
- o estado debe garantir as liberdades fundamentais das persoas e no que  os cidadáns exercen a soberanía.
- Propugna un sistema representativo no que as decisións emanan dun Parlamento escollido por sufraxio
- Defende a división de poderes, asegurados por unha Constitución
- O Estado non intervén na economía (“deixar facer, deixar pasar”)
- A economía fundaméntase no mercado
- O dereito de propiedade é unha das liberdades fundamentais 

Nacionalismo é unha ideoloxía política que defende o dereito dos pobos a decidir sobre eles mesmos e a defender a súa soberanía. Nación é un conxunto de individuos que posúen lazos culturais propios (lingua, relixión, hostoria...) e que desexan vivir en común. O Nacionalismo espallouse ao longo do século XIX en defensa de nacións libres fronte á Europa absolutista do Congreso de Viena e da Santa Alianza.

6. As revolucións liberais e nacionais

A forza do Liberalismo e do Nacionalismo demostrouse en tres grandes oleadas revolucionarias. Éstas derruban no século XIX todo o sistema do Congreso de Viena e da restauración do Absolutismo.

    a) As revolucións de 1820

Houbo unha serie de levantamentos  en diversos países, destacando o caso de Grecia e o de América. En Grecia uníronse os intereses do liberalismo e un forte movemento patriótico contra o Imperio turco. O levantamento grego deu lugar a independencia en 1822 En América houbo levantamentos nas colonias españolas contra a metrópole, acadándose as independencias en toda América continental ao longo do primeiro tercio do século XIX

    b) As revolucións de 1830

A oleada revolucionaria de 1830 comezou en Francia, onde o levantamento derrocou ao rei Carlos X que intentara voltar ao absolutismo.Tamén en 1830 en Bélxica triunfou unha revolución, que deu lugar a un sistema liberal, ademáis de conseguir a independencia de Holanda En 1831 estala unha revolta en Polonia pero ésta foi reprimida duramente polo Imperio ruso.

c) A primavera dos pobos (1848)

A revolución de 1848 significou a aparición dos ideais democráticos; isto é sufraxio universal, soberanía popular, igualdade social e o xurdimento dos traballadores como forza política.
Como noutras ocasións a revolución comeza en Francia, en febreiro de 1848 un levantamento popular, que derroca ao rei Luis Felipe de Orleáns, proclamándose a república social (dereitos para os traballadores e sufraxio universal).
No resto de Europa a oleada revolucionaria foi contra os réximes absolutistas, de xeito estalan levantamentos en Hungría, Bohemia, Norte de Italia e Confederación xermánica. Moitas revoltas foron sufocadas pero foron consolidando reformas e independencias nacionais.

7.As unificación de Italia e Alemaña

Na segunda metade do XIX prodúcense, debido á consolidación dos nacionalismos en Europa, a unificación de Italia e Alemaña.
Italia estaba dividida en estados. Cavour, xefe do goberno de Piamonte, e o revolucionario Garibaldi conseguiron levar a cabo un gran movemento pola unificación. En 1861 Víctor Manuel proclamouse rey de Italia. A unificación levouse a cabo a trvés de conflictos armados contra o Imperio Austríaco, con gran poder en Italia. Roma covírtese na capital do novo reino, cunha doctrina política  liberal
Alemaña estaba fraccionada en trinta e seis estados, un deles, Prusia potenciou a unión de alfándegas (Zollverein) que agrupaba aos estados alemáns. Co avance do nacionalismo, o chanceler prusiano Otto von Bismarck levou a cabo a través de guerras a unificación de Alemaña, loitando con Francia e Austria que se retitran dos territorios alemáns. Guillermo I foi proclamado kaiser (emperador)